Aroma Club - Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de verkoopvoorwaarden van Aroma Club ("Aroma Club" en deze verkoopvoorwaarden: de "Voorwaarden").

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u bij Aroma Club plaatst via zijn webwinkel (www.aromaclub.com) of in de fysieke winkelruimte/showroom aan de Coolsingel, Rotterdam. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en Aroma Club.

Deze Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de webwinkel van Aroma Club. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Aroma Club beveelt aan deze voorwaarden op uw computer op te slaan en / of af te drukken voor uw administratie.

1. Informatie over Aroma Club

1.1 Aroma Club is een VOF met aansprakelijkheid in Nederland. De volledige  contactgegevens van Aroma Club zijn als volgt:

Aroma Club
Krijn Taconiskade 340
1087 HW Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0) 85 130 9613 ​​(maandag tot vrijdag 08.00 uur tot 18.00 uur)
E-mail: info@aromaclub.com

KvK nummer: 65871979
Btw-nummer: NL856297380B01

2. Uw gegevens

2.1 Om een ​​vlotte en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Aroma Club mogelijk te maken, is het belangrijk dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig opgeeft volgens de instructies. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. U vindt de volledige contactgegevens van Aroma Club onder artikel 1 van deze voorwaarden.

2.2 Aroma Club zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken op de manier zoals aangegeven in de privacyverklaring, die beschikbaar is op haar website.

3. Aanbieding en overeenkomst

3.1 Wanneer u een artikel koopt via de webwinkel van Aroma Club, gaat u een overeenkomst aan met Aroma Club. De overeenkomst begint wanneer Aroma Club een bevestiging heeft verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbieding die een kennelijke fout en / of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is niet bindend voor Aroma Club. Neem contact op met Aroma Club als u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling

4.1 De prijs die in de webwinkel wordt vermeld wanneer u een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

4.2 U kunt uw bestelling betalen op de manieren aangegeven in de webwinkel van Aroma Club. Het is niet mogelijk om Aroma Club-cadeaubonnen in de webwinkel te gebruiken.

5. Orderverwerking en levering

5.1 Aroma Club streeft ernaar uw bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en af ​​ te leveren.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres en via de door u gekozen leveringswijze.

5.3 Als het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevindt, is het mogelijk dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerbelasting. Aroma Club heeft geen invloed op of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom geen verdere informatie verstrekken. U moet zelf controleren of de bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd naar het betreffende land en wat de kosten zijn voordat u een dergelijke bestelling plaatst.

5.4 Het eigendom van de bestelde producten gaat op u over zodra Aroma Club de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 Aroma Club besteedt veel zorg aan het nauwkeurig en volledig verzenden van producten. Mocht u onverwacht onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Aroma Club.

6. Kwaliteit

6.1 Aroma Club streeft ernaar om producten op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven.

6.2 De producten van Aroma Club, zoals koffiebonen en koffiemachines, bestaan uit de bestanddelen of zijn gemaakt van de materialen die in de webwinkel worden vermeld. Voor een optimale smaak ervaring van de bonen of levensduur van de koffiemachine is het belangrijk om waar nodig de gebruiksinstructies op te volgen.

7. Herroepingsrecht

7.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U kunt gebruik maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen door ons het ingevulde retourformulier te sturen. U kunt ons ook op elke andere ondubbelzinnige manier laten weten dat u de overeenkomst wilt beëindigen (bijvoorbeeld per e-mail of post). Meer informatie over retouropties vindt u op onze website.

7.2 Als u ervoor kiest om de overeenkomst voor een bepaald product te beëindigen, moet u dit product zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling, terugsturen naar het adres van Aroma Club zoals vermeld op het verzendlabel dat u op onze website kunt vinden.

7.3 In geval van beëindiging in de zin van artikel 7.1, betaalt Aroma Club het betaalde bedrag voor het product in kwestie (inclusief eventuele betaalde bezorgkosten) onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving dat u de overeenkomst wenst te beëindigen, maar niet voordat Aroma Club het betreffende geretourneerde product heeft ontvangen of u kunt aantonen dat het product inderdaad is geretourneerd. Als u bij het plaatsen van uw bestelling een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die Aroma Club gebruikt, zullen wij geen extra kosten die hieruit voortvloeien bij beëindiging van de overeenkomst terugbetalen.

7.4 Het beëindigingsrecht in de zin van artikel 7.1 is bedoeld om te bepalen of het product geschikt is en of u het product inderdaad wilt. Het is toegestaan ​​het product voor zover nodig te gebruiken om te verifiëren of u het product daadwerkelijk wilt. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Aroma Club worden geretourneerd, conform de door Aroma Club verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

7.5 Wanneer u een product retourneert dat beschadigd is, een product onvolledig is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat u het product uitgebreider hebt gebruikt dan toegestaan ​​op grond van artikel 7.4, bent u aansprakelijk jegens Aroma Club voor de door u veroorzaakte waardevermindering van het product. Aroma Club zal deze waardevermindering in mindering brengen op het totale aan u terug te betalen bedrag.

7.6 Het beëindigingsrecht in de zin van artikel 7.1 is niet van toepassing op producten die om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en waarbij de verzegeling na levering is verbroken. 

8. Wijzigingen in deze voorwaarden

8.1 Als Aroma Club besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal deze de gewijzigde Voorwaarden op haar website publiceren. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die vóór de wijzigingsdatum zijn geplaatst. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2017.

9. Geschillen

9.1 Aroma Club streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot zijn producten en diensten. Mocht u klachten hebben, dan kunt u deze per telefoon, post of e-mail aan ons voorleggen:

Aroma Club B.V.
Krijn Taconiskade 340
1087 HW Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0) 85 130 9613 ​​(maandag tot vrijdag 08.00 uur tot 18.00 uur)

E-mail: info@aromaclub.com

9.2 Als u de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar u wilt dat uw klacht wordt doorverwezen naar een andere autoriteit, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen u en Aroma Club is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze heeft geen invloed op verdere bescherming die u hebt op basis van de dwingende wettelijke bepalingen die zonder deze bepaling van toepassing zouden zijn.