JURA Garantievoorwaarden

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Voor (vragen over) garantiekwesties met betrekking tot online aankopen in onze webshop kunt u zich wenden tot:

Aroma Club
Pedro de Medinalaan 53
1086 XP Amsterdam

tel. +31 (0) 85 004 3161
e-mail: info@aromaclub.nl

Op aankopen gedaan bij Aroma Club is de volgende fabrieksgarantie van toepassing:

Aroma Club, Pedro de Medinalaan 53, 1086 XP Amsterdam verleent de eindklant voor dit apparaat, dat voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd is, onder de hieronder genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie gedurende;

25 maanden vanaf de datum van aankoop

  1. Voor producten die aan de selectieve handelsbinding onderhevig zijn, wordt de fabrieksgarantie uitsluitend verleend als het apparaat van JURA bij Aroma Club is aangekocht
  2. Gebreken worden binnen de garantieperiode door verholpen. De garantie wordt verleend door reparatie, vervanging van gebrekkige onderdelen of vervanging van het apparaat. De uitvoering van de garantie leidt niet tot het verlengen of opnieuw beginnen van een nieuwe garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van Aroma Club.
  3. Garantie kan niet worden verleend voor schade of gebreken die voortvloeien uit niet reglementaire aansluiting, onjuist gebruik of transport, reparatie of modificaties door niet geautoriseerde personen alsmede uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Met name als de gebruiks- of onderhoudsinstructies van Aroma Club en/of JURA niet worden nageleefd, of als andere onderhoudsproducten dan de JURA waterfilter en de JURA reinigings- of ontkalkingstabletten worden gebruikt die niet voldoen aan de originele specificaties, vervalt ieder recht op garantie. Op slijtageonderdelen (zoals afdichtingen, maalschijven, kleppen) alsmede op schade als gevolg van vreemde voorwerpen in de molen (zoals stenen, hout, paperclips) wordt eveneens geen garantie verleend.
  4. Als bewijs voor het recht op garantie geldt het bewijs van aankoop met vermelding van datum van aankoop en model. Om de afwikkeling te vereenvoudigen, dient het bewijs van aankoop - indien mogelijk - de volgende aanvullende gegevens te bevatten: naam en adres van de koper alsmede serienummer van het apparaat.
  5. Als de eindklant een bedrijf of een rechtspersoon is, of als het apparaat niet in een huishoudelijke omgeving wordt gebruikt, bedraagt de fabrieksgarantie 12 maanden.
  6. De garantie wordt in Nederland verleend. Voor apparaten die in Europa gekocht en vervolgens naar een ander Europees land gebracht zijn, wordt garantie in het kader van de voor dit land van toepassing zijnde garantiebepalingen van Aroma Club en/of JURA verleend.
  7. Garantiewerkzaamheden worden in Nederland na voorafgaand telefonisch overleg via +31 (0) 85 004 3161 en door toezending of door overhandiging aan

JURA Nederland BV, Zoetermeer
Telefoonnummer:  0900 235 58 72
E-mail:  service@nl.jura.com

Bereikbaarheid: 
Maandag – vrijdag 8.30 – 17.00 uur
Zaterdag 9.00 – 14.00 uur

Adres servicecenter: 
JURA Nederland BV
Koraalrood 141
2718 SB Zoetermeer
Handelsadres:  JURA Nederland BV
Postbus 494
2700 AL Zoetermeer

of door andere door JURA geautoriseerde JURA servicecenters (zie www.jura.com) uitgevoerd.